Luxury Portfolio

rare property with prime waterfrontSeattle, WA, USA US $3,350,000